Now showing items 1-16 of 16

 • Koncový dům 

  Bacovská, Alena
  Diplomová práce se zabývá řešením zástavby koncového domu. Navržen je penzion, jehož součástí je restaurace s kavárnou a kuchyní v přízemí. V horních nadzemních podlažích jsou pokoje pro hosty, včetně jednoho bezbariérového ...
 • Koncový dům 

  Jurkovičová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncového bytového domu s kavárnou v Žatci (okres Louny). Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Objekt bytového domu má jedno podzemní ...
 • Mateřská škola 

  Kaška, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh a stavební řešení nové mateřské školy v obci Postřelmov ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Mateřská škola je obdélníkového tvaru a má dvě nadzemní a jedno suterénní podlaží. ...
 • Mateřská škola 

  Slezák, Václav
  Předmětem diplomové práce je návrh a stavební řešení pro mateřskou školu ve městě Brně. Jedná se o samostatně stojící novou budovu se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepenou, umístěnou na rovinné parcele č. 1510/1 v ...
 • Polyfunkční dům 

  Šidlo, Stanislav
  Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v proluce v ulici Na Poříčí, Praha – Nové Město. Stavba se nachází v rovinném terénu mezi dvěma stávajícími objekty. Objekt je přímo přístupný z místní komunikace a únik z budovy ...
 • Polyfunkční dům 

  Kostrhounová, Irena
  Diplomová práce se zabývá řešením zástavby nárožní proluky. Navržen je polyfunkční dům, jehož součástí jsou tři provozovny a devět bytových jednotek. Provozovny budou využity jako prodejny. Byty jsou navrženy pro 4členné ...
 • Polyfunkční dům 

  Hamerník, Martin
  Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby polyfunkčního bytového domu v Praze. Dům má čtyři nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Objekt je provozně rozdělen na tři samostatné části. ...
 • Polyfunkční dům v proluce v Praze 

  Skalický, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu, včetně dispozice pro daný účel a návrh vhodné konstrukční soustavy nosného systému. Jedná se o stavbu, umístěnou v městské proluce, kterou tvoří administrativní prostory, ...
 • Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech 

  Růžička, Jiří
  Projekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a ...
 • Polyfunkční koncový dům v Praze - Karlíně 

  Urban, Michal
  Diplomová práce obsahuje návrh a stavební řešení polyfunkčního domu s provozovnami v Praze - Karlíně ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Polyfunkční dům je navržen jako zcela podsklepený objekt s jedním ...
 • Polyfunkční koncový dům ve Svitavách 

  Březina, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh a stavební řešení bytového domu s provozovnou napojeného na stávající řadovou zástavbu ve městě Svitavy ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt má obdélníkový půdorysný ...
 • Přestavba domu 

  Mironiuková, Iveta
  Diplomová práce byla zpracována na úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby. Tématem je projekt přestavby domu bývalé školy z roku 1890 v obci Třešť, který je momentálně nevyužíván. V budově se nově sloučí prostory ...
 • Rekonstrukce železničního nádraží 

  Bolješik, Martin
  Diplomová práce byla zpracována na úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby. Tématem je projekt rekonstrukce železničního nádraží v obci Velká nad Veličkou. Rekonstrukce pozůstává z opravy stávající budovy a ...
 • Sportovní hala 

  Padrtka, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci sportovní haly ve městě Bystřice nad Pernštejnem. Objekt je situován v oblasti s výskytem několika dalších sportovišť. Stavba je částečně podsklepena s jedním ...
 • Středisko volného času pro děti a mládež v Havířově 

  Dohnalová, Zdeňka
  Diplomová práce je projekt čtyřpodlažního podsklepeného střediska volného času pro děti a mládež v Havířově- Městě. Dům bude sloužit pro výuku výtvarné a dramatické výchovy, keramiky a přírodních věd. Ve sklepě se nacházejí ...
 • Základní škola 

  Osička, Martin
  Tématem diplomové práce je zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby dvou navržených objektů Základní školy. Stavební parcela pro plánovanou novostavbu se nachází v blízkosti již stávající mateřské školy nedaleko ...