Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza hlavních komponent v proudové analýze 

  Jedlička, František
  Tato práce se zabývá využitím analýzy hlavních komponent v kryptoanalýze proudovým postranním kanálem. Nejdříve je v práci rozebrána problematika kryptoanalýzy, kryp- toanalýzy proudovým postranním kanálem, metody analýzy ...
 • Elektrónkový slúchadlový zosilňovač s USB DAC vstupom 

  Rozkopal, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku přenosu zvuku pomocí sběrnice USB. Je rozebrán princip sběrnice, její fyzikální vlastnosti a popis přenosu informace. Na příkladu audiozařízení je popsáno, jak se chová koncové zařízení. ...
 • Návrh a konfigurace firemní sítě s využitím Cisco zařízení 

  Kudláček, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konfigurací firemní sítě s využitím zařízení od společnosti Cisco Systems. Práce obsahuje postupy a pravidla potřebná pro realizaci návrhu datové sítě. Obsahuje analýzy současného ...
 • Návrh spalovny odpadu s parní turbinou 

  Korytár, Zbyněk
  Cílem této diplomové práce je návrh spalovny komunálního odpadu s využitím vyrobené páry pro výrobu elektrické energie a distribuci tepla. V úvodu se zabývá vývojem problematiky odpadů a současným stavem odpadového ...
 • Přenos multimédií v MPLS síti 

  Vlček, Lukáš
  Práca uvádza prednostné črty MPLS technológie voči ostatným prenosovým WAN mechanizmom, poukazuje na jej výhody. V ďalšej časti práce je opísaný princíp smerovania a prepínania v MPLS s dôrazom na porovnávanie s IP sieťou. ...
 • Registrační databáze IP adres 

  Smrčka, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na hledání fyzické polohy stanic pomocí pasivních geolokačních metod, zejména pomocí registrační databáze IP adres. První dvě části jsou věnovány teoretickému rozboru uvedené problematiky, následující ...
 • Směrování ve vysokorychlostních počítačových sítích 

  Vlček, Lukáš
  Úlohou tejto diplomovej práce je prilbížiť čitateľovi platformu NetCOPE princípom prvého kontaktu s ňou, a to rozobraním jej vnútorných štruktúr - obzvlášť jej aplikačného jadra, a to aj za pomoci jazyka VHDL. Následne ...
 • Software pre podporu výučby bezpečnostných protokolov riadenia prístupu 

  Kopuletý, Michal
  Tato bakalářská práce poskytuje čtenáři možnost proniknout do problematiky protokolů řízení přístupu v oblastech, jako jsou počítačové sítě, bankovnictví a přístupové karty. Každá kapitola uvádí příklady často využívaných ...
 • Software pro podporu výuky korekčních kódů 

  Petrik, Ján
  Tato Bakalářská práce se zaměřuje na vybrané korekční kódy (ECC) a jejich problematiku. Cílem práce je pomoci čtenářům pochopit ECC snadnou a srozumitelnou formou. Najdeme zde mnoho názorných tabulek a obrázků pro lepší ...
 • Technologie MultiProtocol Label Switching v sítích Ethernet 

  Kiška, Martin
  V úvodu práce jsou rozebrány důvody pro přechod ze starších technologií na sítě s pod- porou MultiProtocol Label Switching, které umožňují jednoduchou rozšřitelnost sítě. V teoretické části jsou zkoumány základní principy ...
 • Theremin 

  Musil, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce hudebního nástroje theremin. V teoretické části této práce jsou popsány jednotlivé typy oscilátorů a jejich možné využití při konstrukci tohoto hudebního nástroje. ...