Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace přímého chlazení pro klimatizaci budov 

  Vlček, Petr
  Diplomová práce se věnuje problematice přímého chlazení pro potřeby systémů klimatizace budov. Zaměřuje se na shrnutí teoretických základů a fyzikální podstaty chladící a klimatizační techniky. V rámci práce byl experimentálně ...
 • Aplikační rozhraní pro podporu grafiky v jazyce VHDL 

  Vlček, Petr
  Cílem této práce je vytvořit rozhraní pro generátor obrazu. Rozhraní generuje VGA signál s možností až 4 bitů barevné hloubky, ovládá 2 čipy jednoportové SRAM IS61 dodávané spolu s Digilent Spartan-3 Starter Kit Board a ...
 • Jazyková škola a mateřská anglická škola v Horních Heršpicích 

  Vlček, Petr
  Tématem diplomové práce je projekt školního zařízení, přesněji jazykové školy a mateřské anglické školy. Jedná se novostavbu navrženou na rovinné parcele č. 873/21 v k.ú. Horní Heršpice, v okrajové části města Brna. Jazyková ...
 • Návrh systému chlazení pro potravinářský provoz 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá systémy chlazení potravinářských provozů. Teoretická část je zaměřena na problematiku a různé možnosti přímého chlazení. Výsledkem výpočtu je návrh optimálního chladicího systému objektu na ...
 • Problematika pojištění vozového parku podnikatelského subjektu - autoškola 

  Klusáček, Jiří
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav pojištění vozového parku Autoškoly ABC a navrhuje opatření pro jeho zlepšení. Dále se zabývá analýzou aktuálních nabídek pojistných produktů vybraných komerčních pojišťoven ...
 • Systémy ochlazování budov v polyfunkčních domech 

  Hobza, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá systémy chlazení bytových jednotek a přilehlé vinotéky. Teoretická část práce je zaměřena na princip fungování běžně používaných chladicích systémů a možnosti výroby chladu. Práce popisuje výhody ...
 • Systémy přímého chlazení v potravinářských provozech 

  Kotásek, Petr
  Diplomová práce se zabývá systémy přímého chlazení potravinářských provozů. Práce se za-měřuje na popis jednotlivých komponentů chladicího okruhu s důrazem na volbu chladiva. Výsledkem práce je návrh systému přímého chlazení ...
 • Vzduchotechnika divadla 

  Lenhart, Marek
  Bakalářská práce je rozdělena do třech částí: teoretické, výpočtové, projektové. Teoretická část práce je zaměřena na systémy zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice. Výpočtová a projektová část se zabývá návrhem ...
 • Vzduchotechnika tělocvičny 

  Kučera, Martin
  Práce se zabývá vzduchotechnickým systémem pro tělocvičnu. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání a úpravu přiváděného vzduchu tak, aby byla zajištěna požadovaná teplota a vlhkost vnitřního klimatu. Teoretická část je ...