Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh počítačové sítě na nové pobočce společnosti 

  Vlček, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem řešení rozvodů univerzální kabeláže v nevyužitém patře sídla společnosti, které má být využito k pronájmu jako kancelářské místnosti. Dále je součástí této práce revize stávající počítačové ...
 • Návrh strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy Top Moravia, s.r.o. 

  Vlček, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií zaměřenou na určitý segment zákazníků. Snahou je použít teoretické poznatky a firemní materiály do praxe. Pomocí této práce bych chtěl dosáhnout zvýšení podílu firmy na ...
 • Podpora v rozhodování pro investičního experta na měnových trzích 

  Vlček, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku automatických obchodních systémů pro obchodování na měnovém trhu. Popisuje teoretické základy analýzy trh a zabývá se návrhem, optimalizací a určení vhodných indikátorů automatického ...
 • Polyfunkční dům 

  Vlček, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na polyfunkční dům ve Frenštátě pod Radhoštěm. Objekt je dvoupodlažní podsklepený. Polyfunkční dům je situován v centrální části města u kruhového objezdu. Okolní zástavba je tvořena rodinnými ...
 • Porovnání hospodaření vybraných příspěvkových organizací 

  Pejchalová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkových organizací, kterými jsou základní školy v Novém Městě na Moravě. Práce je rozdělena do 4 částí. Cílem je zhodnotit jejich hospodaření, porovnat jejich příjmy a výdaje ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vlček, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat projekt rodinného domu s provozovnou – kadeřnictvím. Objekt se nachází v Jihomoravském kraji, katastrálním území Soběšice. Objekt je umístěn na mírně svažitém terénu se dvěma ...