Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

    Vlčková, Kristýna
    Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti ve společnosti Tawesco s.r.o.. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního ...
  • Výškový objekt Brno 

    Vlčková, Kristýna
    Předmětem diplomové práce je architektonická studie, zabývající se návrhem výškového objektu, umístěného v Brně, na křižovatce ulic Šumavská a Veveří. Celý objekt je věnován prostorám kreativního centra, sdružujícího veškeré ...