Now showing items 1-3 of 3

 • Harmonizace ekologické daně z plastů v EU 

  Vlčková, Veronika
  Bakalářska práce se zabývá vztahem daní a přírody a mezerami v této problematice, konkrétně v tématice odpadu z plastového obalu. Práce porovnává vybrané daně v tuzemsku se zdaněním ve vybraných státech EU a dále návrhne ...
 • Implementace IFRS 13 Fair Value Measurement ve vybrané účetní jednotce 

  Vlčková, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá vývojom predpisov, týkajúcich sa merania fair value - reálnej hodnoty, ako aj prezentáciou hlavných zmien v tejto oblasti. Hlavný zámer je kladený na medzinárodný účtovný štandard IFRS 13 – Fair ...
 • Poruchovost městských čistíren odpadních vod 

  Boryśová, Michaela
  Tato práce se zabývá kalovým hospodářstvím na čistírnách odpadních vod. Poskytuje základní přehled metod upravování rizikového materiálu v kalové koncovce. Hlavním cílem práce je vytvoření stromů poruch, které se vyskytují ...