Now showing items 1-20 of 21

 • Acoustic Emission Response to Erosion-Corrosion and Creep Damage in Pipeline Systems 

  Nohál, Libor; Mazal, Pavel; Vlašic, František; Svobodová, Marie (Elsevier, 2020-02-19)
  Pipeline system failures confirm that special attention must be paid to the main components of nuclear power plants in particular. One of the significant degradation factors in terms of integrity and residual life of these ...
 • Hodnocení cyklického poškození slitin na bázi hliníku a hořčíku s využitím metody akustické emise 

  Vlašic, František
  Dizertační práce se zabývá využitím metod nedestruktivního testování (akustická emise, elektronová mikroskopie, rentgenová difrakční topografie) k popisu a identifikaci stádií únavového procesu hliníkových slitin. Hlavní ...
 • Konstrukce jímacího zařízení nečistot pro dosazovací nádrže 

  Stodolák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí jímacího zařízení nečistot pro dosazovací nádrže. Skládá se z několika na sebe navazujících částí. První je věnována současnému stavu řešení stírání hladiny. Druhá obsahuje návrh ...
 • Konstrukce pohonu linky na klíčení sladu 

  Pochylý, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí pohonu linky a klíčení sladu. První část se věnuje charakteristice linky a také samotnému sladování. Druhá část této práce popisuje druhy klíčírenských technologií a převodů. ...
 • Konstrukční návrh podávacího mechanismu L profilů 

  Witos, Anton
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo realizovať konštrukčný návrh zariadenia na podávanie L profilov a koncového efektora obslužného robota. Zariadenie na svoju funkciu využíva pneumatický piest na vyvolanie trecej sily ...
 • Moderní trendy a postupy v prozařovacích metodách v defektoskopii 

  Skřivánková, Vendula
  Předložená bakalářská práce se zabývá moderními trendy a postupy v prozařovacích metodách v defektoskopii, které se používají nebo se začínají používat v technické praxi. Nejprve jsou uvedeny principy konvenční (analogové) ...
 • Návrh a konstrukce přípravku pro nasazování těsnění 

  Vávra, Jan
  Cílem bakaláské práce je návrh a konstrukce pípravku pro runí nasazování pryžového tsnní pi výrob konektor do automobil. ást práce se vnuje obecnému zamení na montážní pipravky, další ást je vnována samotné konstrukci ...
 • Návrh automatické tlakové čerpací stanice 

  Plachý, Jiří
  Cílem této práce je kompletní návrh automatické tlakové čerpací stanice pro bytový dům, obsahující odstředivé čerpadlo s elektromotorem, řídicí jednotku a příslušenství ve formě potrubního systému, ventilů a tlakových ...
 • Návrh bloku pro zpracování těsta 

  Novotný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem bloku pro uložení válců na zpracování těsta, které jsou využívány k tužení pšeničných těst v pekárenských linkách určených k výrobě běžného pečiva. V úvodní části jsou popsány ...
 • Obojživelný terénní automobil s hydraulickým pohonem 

  Nožka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studií řešitelnosti terénního obojživelného vozidla s hydrostatickým pohonem. První část této práce se věnuje základním pojmům z teorie obojživelných vozidel a hydraulických pohonů vozidel. ...
 • Odstředivé radiální ponorné vodní čerpadlo s hydrostatickým pohonem 

  Holan, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem radiálního ponorného vodního čerpadla s hydrostatickým pohonem. V práci jsou popsány základní principy čerpadel a také hydraulické strojní součásti čerpadlového systému. Dále je podrobněji ...
 • Olejový systém základového rámu pod parní turbínu a generátor 

  Petržela, Zdeněk
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku olejového hospodářství parních turbín jakožto důležité součásti pro jejich provoz. Úvodní část práce poskytuje přehled vývoje parních strojů a turbín ve světě i na našem území a ...
 • Optimalizace ultrazvukového detektoru úniků pneumatického systému 

  Macků, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a optimalizací vyměnitelných modulů pro lokalizaci vzduchem šířeného ultrazvuku v rámci konstrukčního návrhu ultrazvukové sondy. Využitím technologie rapid prototyping bylo vyrobeno několik ...
 • Pracovní stůl k štípacímu poloautomatu 

  Jurák, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je konstrukční návrh pracovního stolu, který bude zajišťovat zvedání kmenu a jejich transport do štípacího poloautomatu. Zvedání kmenu o hmotnosti 500 kg zajišťují zvedací ramena. Pak je kmen ...
 • Řešení problematiky ovládacího mechanismu odpojovače vysokého napětí 

  Metelka, Jiří
  Tato bakalářská práce se především zabývá návrhem a konstrukcí pojistné kuličkové spojky pro ovládací mechanismus odpojovače vysokého napětí firmy IVEP. Obsahuje také krátkou rešerši pojednávající obecně o odpojovačích a ...
 • Snímání signálu akustické emise s využitím vlnovodů 

  Bančák, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou snímania akustických emisií z povrchu telesa a snímania za pomoci akustického vlnovodu umiesteného na telese. Práca obsahuje súčasný prehľad spôsobov snímania akustických emisií, ...
 • Srovnání vybraných mechanických vlastností slitin hliníku a konstrukčních ocelí 

  Belháč, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá popisem vybraných mechanických vlastností kovových materiálů a jejich srovnáním v rámci slitin hliníku a konstrukčních ocelí. Dále jsou zde přiblíženy zkoušky, kterými jsou získávány základní ...
 • The Use of Acoustic Emission Method for Diagnosis of Damage of Pneumatic Cylinders 

  Mazal, Pavel; Vlašic, František; Mahmoud, Houssam (German Society for NDT, 2016-06-13)
  The paper presents the latest results obtained in the course of the project Technology Agency of the Czech Republic, which aims to create a new diagnostic system for checking the function of pneumatic cylinders using ...
 • Zařízení pro trénink mezilopatkového svalstva 

  Hlaváček, Pavel
  Bakalářské práce Zařízení na posilování mezilopatkového svalstva se zabývá návrhem konstrukce zařízení na posilování zmíněné skupiny svalů. Její součástí je také pojednání o možnostech a důležitosti posilování této části těla.
 • Základnová stanice GSM 

  Smrž, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a výkresovou dokumentaci nosné ocelové konstrukce pro telekomunikační prvky mobilního operátora.