Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr – založení výrobní společnosti 

    Benda, Miroslav
    Hlavním tématem mé bakalářské práce je připravit návrh podnikatelského záměru na založení výrobní společnosti SolarDesign s.r.o., která se bude zabývat výrobou vzorníků sluneční techniky. Ve svém návrhu podnikatelského ...