Now showing items 1-2 of 2

  • Inovace vybraných pojistných produktů 

    Vlachová, Martina
    Diplomová práce zkoumá možnosti inovace či zavedení nového pojistného produktu na českém pojistném trhu. V teoretické části je uveden přehled základních pojmů v pojišťovnictví, dělení jednotlivých pojistných produktů a ...
  • Monitoring konzumace cereálních výrobků u vzorku české populace 

    Vlachová, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem konzumace cereálních výrobků a stanovením některých jejich obsahových látek. V teoretické části je uveden přehled cereálních výrobků a jejich běžné složení. V experimentální části ...