Now showing items 1-2 of 2

  • Metody pro obrazovou analýzu populace fotosyntetických buněčných kultur 

    Vlachynská, Alžběta
    Tato práce byla řešena ve spolupráci s Oddělením adaptivních biotechnologií, Centra globální změny AV ČR. Zabývá se kvantitativní analýzou fotosyntetických buněčných kultur. Využívá obrazů nasnímaných pomocí konfokálního ...
  • Vyhledávání oblastí bohatých na adenin a guanin 

    Vlachynská, Alžběta
    Práce se zabývá vyhledáváním oblastí s vysokým obsahem adeninu a guaninu v molekule DNA. Jejich nalezení a stanovení náhodnosti, funkčnosti a konzervovanosti by snad mohlo vést k lepšímu pochopení uložení genetické informace ...