Now showing items 1-1 of 1

  • Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace 

    Matysová, Dorota
    Táto diplomová práca za zaoberá štúdiom krátkovláknových kompozitov pre stomatologické aplikácie. Do matrice na báze dimetakrylátov bolo pridané časticové bárnaté plnivo, krátke polyakrylonitrylové vlákna alebo krátke ...