Now showing items 1-3 of 3

 • Filesystem Consistency Check For Universal Disk Format 

  Vladyka, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper focus on creation of tool for detection and correction UDF filesystem in OS Linux. It describes all available error detection mechanisms described by ECMA-167 standard and possible solution how to correct found errors.
 • Nástroje pro diagnostiku integrity souborového systému v OS Linux 

  Vladyka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro detekci a opravu chyb na souborovém systému UDF pro GNU/Linux.
 • Optimalizace trasy autonomního vozidla 

  Vladyka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukce a řízení autonomního modelu automobilu. Hlavní koncepce je určena pravidly soutěže The Freescale Cup, pro kterou je model navržen.