Now showing items 1-1 of 1

  • Ztráty v potrubí průtokem směsných substrátů. 

    Vlasák, Bohdan
    Úvodní část této práce je věnována teoretickému popisu, principu a stavbě bioplynových stanic, které vyžadují řešení celé řady rozdílných problémů. Jeden specifický blok těchto problémů je doprava směsných substrátů různých ...