Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh dílčí části CRM systému ve zvolené společnosti 

    Drahošová, Hana
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem dílčí části informačního systému, který je vyvíjen na platformě xRM, potažmo nad systémem Microsoft Dynamics CRM 2013. Jedná se o agendový systém, který není čistě prodejní ...