Now showing items 1-3 of 3

 • Evaluační platforma pro řízení maticových světlometů 

  Vlasatý, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou predných LED svetlometov v automobilovom priemysle, venuje sa možnosti ich napájania a ovládania. Teoretická časť popisuje súčiastku NCV78343, jej parametre a komunikačné rozhrania. ...
 • Meteostanice pro modeláře 

  Vlasatý, Andrej
  Hlavným cieľom tohto projektu bolo navrhnúť a postaviť bezdrôtovú meteostanicu pre modelárov so zobrazením údajov online. Dôraz bol kladený na bezdrôtový prenos a snímanie smeru a rýchlosti vetra.
 • Meteostation For Modellers 

  Vlasatý, Andrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The main purpose of this project is to design and build a meteostation for modellers with the display of online data. We emphasized a wireless trasmittion and scanning the direction and speed of wind.