Now showing items 1-20 of 23

 • 3D Autoškola 

  Melcer, Pavel
  V této práci je řešena problematika trénování řidičských dovedností s využitím 3D simulátoru autoškoly, který kontroluje dodržování pravidel silničního provozu. Existující simulátory jsou rozděleny podle charakteristik a ...
 • 3D Autoškola 

  Hlipala, Martin
  Práca rieší problematiku simulácie pravidiel cestnej premávky a interaktívneho začlenenia užívateľa aplikácie do scény , pričom mu umožňuje aplikovať jeho schopnosti a vedomosti z oblasti pravidiel cestnej premávky priamo ...
 • Agentní systém řízení letového provozu 

  Pomikálek, Jiří
  Tato práce je zaměřena na agentní návrh v prostředí řízení letového provozu. Hlavním cílem je vytvoření agentních systémů pro pilotní a řídící agenty, které odrážejí typické situace v prostředí řízení letového provozu.
 • Automatická identifikace událostí ze záznamů letových dat 

  Király, Adrián
  Táto bakalárska práca je zameraná na automatické spracovanie záznamov letových dát, konkrétne na identifikáciu fáz letu a zátačiek. S pomocou verejne dostupného datasetu obsahujúceho záznamy zozbierané z jedného druhu ...
 • Business Cards Generator 

  Krúg, Tomáš
  Vizitka je široce používaný nástroj pro předávání kontaktů mezi jednotlivci. Vizitka je většinou používána v podnikatelském sektoru, ale může být také použita pro osobní účely. Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením ...
 • Business Cards Generator 

  Krippel, Martin
  Vizitky jsou i dnes důležitou součástí komunikace. Použití vizitky je jednoduchý způsob pro sdílení základních kontaktních informací. V této práci jsou popsané základní vlastnosti vizitek. Dále se práce zabývá tvorbou ...
 • Electronic Flight Bag 

  Lehocký, Gabriel
  Tato diplomová práce popisuje standardy, typy a použití leteckého systému Electronic Flight Bag. Dále se zabývá návrhem a implementací aplikace pro tablety s operačním systémem Android. Tato aplikace vychází z evropských ...
 • Futuristický kokpit moderního letounu 

  Zembjaková, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá modernou vizualizáciou letových dát. Obsahuje historický vývoj návrhu vizualizácie letových dát v pilotnej kabíne a súčasné trendy vizualizácie letových dát. Ďalej je v práci popísaný ...
 • Futuristický kokpit moderního letounu 

  Hlipala, Martin
  Práca poukazuje na historický vývoj letových prístrojov, diskutuje trendy v dizajne letových ukázateľov a kladie si za cieľ predstaviť moderný kokpit zjednocujúci hlavné letové prístroje, ktoré dopĺňa dátami z podsystémov ...
 • Generátor vizitek 

  Jílek, Josef
  Dnes jsou vizitky samozřejmou součástí profesního i osobního života a plní roli nosiče základních informací. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace, pomocí které si každý bude moci jednoduchou formou ...
 • Grafické rozhraní letových displejů 

  Tabášek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací letových dat. Obsahuje popis matematicko fyzikálního modelu letadla, přístrojů používaných při zobrazování letových veličin a proces vývoje primálního letového displeje pro letecký ...
 • Grafické rozhraní průhledového displeje 

  Pomikálek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace letových dat. Cílem projektu byl návrh a implementace vizuálního rozhraní průhledového displeje. Důraz je kladen na použití správné symboliky, udržení přehlednosti ...
 • Letecký simulátor s podporou virtuální reality 

  Ruta, Dominik
  Tato práce se zabývá vývojem leteckého simulátoru, který vytváří dynamický model letounu pomocí vlastního simulačního jádra. Simulační rámec se skládá z modelu pro výpočet pohybových rovnic, modelu atmosféry Země, ...
 • Meteo sonda pro měření základních atmosférických veličin 

  Pumr, Martin
  Bakalářská práce řeší problematiku základního určování fyzikálních veličin atmosféry. Jejím obsahem je studie fyzikálních vlastností atmosféry. Na základě těchto poznatků je proveden návrh a realizace funkčního vzorku ...
 • Navigace pro piloty 

  Kryl, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením navigačního systému jako pomůcky pro piloty vrtulníků a ultralehkých letadel. Pro realizaci je stěžejní výběr požadovaných funkcí pro implementaci. Dále práce obsahuje ...
 • Navigace pro piloty 

  Kryl, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením navigačního systému jako pomůcky pro piloty kluzáků, padákových kluzáků, vrtulníků nebo ultralehkých letadel. Pro realizaci je stěžejní vykreslování mapových podkladů. ...
 • Návrh automatického systému řízení letu pro proudový letoun 

  Krasňanský, Milan
  Tato bakalářská práce se zabýva modelováním letových vlastností proudového letadla a následným návrhem a implementací systému pro automatické řízení letu. Jejím cílem bylo na základě veřejně dostupných aerodynamických dat ...
 • Návrh relační databáze pro obecní knihovnu 

  Vlk, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku spojenou s návrhem relační databáze. Je rozdělena do několika částí, ve kterých se zabývá teoretickými východisky, analýzou současného stavu a návrhem vlastního řešení.
 • Návrh systému Auto Taxi pro letoun 

  Kardoš, Juraj
  Nedávné studie předpovídají nárůst pasažérů využívajících leteckou dopravu. Tento trend bude vyžadovat zavedení nových leteckých linek, důsledkem čeho bude zhuštěn letový provoz s dopadem hlavně na nápor letišť v metropolitních ...
 • Optimization of Aircraft Tracker Parameters 

  Samek, Michal
  Diplomová práce se zabývá optimalizací systému pro sledování letadel, využívaného pro řízení letového provozu. Je popsána metodika vyhodnocování přesnosti sledovacího systému a přehled relevantních algoritmů pro sledování ...