Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 1-3 tun/hod 

  Vlk, Tomáš
  Práce se zabývá podrobným návrhem průběžného mísiče. Toto zařízení slouží k přípravě formovacích směsí na bázi písku ve slévárenství. V práci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé uzly zařízení z hlediska konstrukce. ...
 • Mobilní aplikace pro sdílení informace o přítomnosti na místě 

  Vlk, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci pro systém Android, díky níž bude snazší sdílet svoji polohu a zároveň zachovat své soukromí. Místo GPS souřadnic aktuální polohy sdílí aplikace pouze ...
 • Možnosti zavedení rovné daně v ČR 

  Vlk, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je posoudit, jestli návrh rovné daně tak, jak jej představila ve svém volebním programu Občanská demokratická strana, je skutečně prospěšný pro všechny vrstvy obyvatel. Návrh české rovné daně ...
 • Vliv mezinárodního daňového plánování na hospodaření firmy 

  Vlk, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce na téma „Vliv mezinárodního daňového plánování na hospodaření firmy“ je zhodnotit obchodní model firmy Jelko, jehož prostřednictvím prodává produkty na Slovensko. Na základě analýzy současného ...
 • Využití Nix/NixOps pro průběžnou integraci a nasazení software při vývoji 

  Vlk, Tomáš
  Tato práce se zabývá uplatněním funkcionálního balíčkovacího systému Nix a jeho ekosystému (NixOS, NixOps) pro CI/CD při agilním vývoji. Při použití těchto technologií jsou problémy způsobené odlišným prostředím prakticky ...