Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza tradičních dřevěných konstrukcí 

    Šigutová, Petra
    Předmětem mé bakalářské práce je studie statického působení krovu stodoly. V úvodu se věnuji vytváření rovinných modelů základních typu krovů a jejich chováním při zatížení. Hlavní část se zabývá vytvářením prostorových ...
  • Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí 

    Nevřalová, Jana
    Práce se zaměřuje na statickou analýzu zjednodušených modelů a jejich vzájemné porovnání u vybrané výškové budovy. Je věnována pozornost rozdílům v geometrii jednotlivých modelů a vlivu dimenze (prutové nebo plošné, případně ...