Now showing items 1-2 of 2

  • Korelační analýza Parkinsonovy nemoci v akustické oblasti 

    Vošček, Jakub
    Bakalárska práca je venovaná korelačnej analýze Parkinsonovej choroby v akustickej oblasti. V prvej časti je priblíženie Parkinsonovej choroby a jej symptómov. Hlbšie sa zaoberá problémami tvorby reči, ktoré nazývame ...
  • Optické vlákno jako distribuovaný teplotní senzor 

    Vošček, Jakub
    Postupne sa vyrovnáva finančná náročnosť medzi optickými vláknovými senzormi a konvenčnými senzormi, ktorá spomaľovala dopyt po týchto senzoroch aj napriek početným výhodám a veľkému rozsahu použitiu. S dopytom po optických ...