Now showing items 1-2 of 2

  • Bio energocentrum 

    Vodáková, Eliška
    Bakalářská práce byla zpracována ve formě projektu pro provedení stavby na základě ateliérové práce ze třetího ročníku zabývající se termickým zpracováním kalů. Práce popisuje komplex čtyř samostatně stojících budov ...
  • Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná 

    Vodáková, Eliška
    Předmětem zadání je urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná, které v rámci výstavby sídliště Lesná již nebylo dokončeno. Výchozím podkladem je aktuální katastrální mapa daného území, ortofoto ...