Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza oftalmologických dat z pohledu diagnostiky glaukomu 

    Vodáková, Martina
    Bakalářská práce je zaměřena na texturní analýzu snímků sítnice s vysokým rozlišením s cílem subjektivně a kvantitativně popsat vlastnosti textury tvořené vrstvou nervových vláken. Na každém snímku byla předdefinována ...
  • Analýza vrstvy nervových vláken pro účely diagnostiky glaukomu 

    Vodáková, Martina
    Diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky kvantifikace vrstvy nervových vláken na fotografiích sítnice. V úvodní části textu je stručně nastíněna medicínská motivace práce včetně zmínky o některých studiích věnujících ...