Now showing items 1-2 of 2

  • Metody pro doplňování chybějících dat v obrazu 

    Vodička, Radek
    Cílem této práce je popsat základní principy metod inpaintingu. Blíže se zde seznámíme s metodou postupné opravy poškozené oblasti z okrajů po bodech a pomocí úrovňových křivek. Výstupem práce je porovnání obrázků, kde byl ...
  • Rozpoznávání izolovaných slov 

    Vodička, Radek
    Cílem této práce je seznámení se s metodami rozpoznávání izolovaných slov. V teoretické části je osvětlení základních principů těchto metod a v praktické části je vytvořen program, který z těchto metod vychází. Pro ...