Now showing items 1-1 of 1

  • Metody pro doplňování chybějících dat v obrazu 

    Vodička, Radek
    Cílem této práce je popsat základní principy metod inpaintingu. Blíže se zde seznámíme s metodou postupné opravy poškozené oblasti z okrajů po bodech a pomocí úrovňových křivek. Výstupem práce je porovnání obrázků, kde byl ...