Now showing items 1-3 of 3

 • Antistatické vlastnosti materiálů v technické praxi 

  Vodička, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi antistatických materiálů v technické praxi. V teoretické části je popsané matematicky a fyzikálně elektrické pole, princip elektrizace, triboelektrický jev, druhy elektrostatických ...
 • Návrh systému znalostního managementu 

  Novohradský, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití znalostního managementu v malé organizaci, na identifikaci znalostních zdrojů a potřeb a nenásilném začlenění zásad znalostního managementu do každodenní práce ...
 • Teplotní degradace alternativních elektroizolačních kapalin 

  Vodička, Tomáš
  Diplomová práce se zaobírá teplotní degradací alternativních elektroizolačních kapalin. Teoretická část popisuje současný stav problematiky, elektroizolační kapaliny, jejich klasifikaci a druhy. Jsou zde popsány vlastnosti ...