Now showing items 1-2 of 2

  • Interlaminární lomová houževnatost vláknových kompozitních materiálů s polymerní matricí 

    Vodička, Vít
    Cílem této diplomové práce je lépe porozumět konceptu únavového poškození damage tolerance zmapováním všech možných vlivů na lomovou houževnatost vláknového kompozitu s polymerní matricí. Toho je dosaženo provedením zkoušek ...
  • Přehled a vývoj CFD metod 

    Vodička, Vít
    Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a charakteristiku CFD metod v jejich historickém kontextu. Porovná přednosti a nevýhody jednotlivých typů a zmíní oblasti, ve kterých byly dané metody využity.