Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh konstrukce hydraulicky ovládaného ramene 

    Vodrážka, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce hydraulického ramene. Rameno slouží jako učební pomůcka pro navrhování hydraulicky ovládaných mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou spojeny rotačními ...
  • Návrh konstrukce mobilního autonomního robotu 

    Vodrážka, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce prostředku pro testování lokalizačních metod pro indoor navigaci. Jako vhodný prostředek pro testování byl navržen autonomní robot. Práce je rozdělena do tří částí. V první ...