Now showing items 1-2 of 2

  • Business simulace řízení firmy 

    Voháňka, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá business simulačními hrami. První část nás seznámí s oblastí řízení firmy a analyzuje dostupné nástroje pro business simulace. Práce popisuje situaci na trhu s těmito aplikacemi. Dále najdeme návrh ...
  • Extrakce vztahů mezi pojmenovanými entitami zmíněnými v textu 

    Voháňka, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí vztahů. Vysvětluje základní znalosti nutné pro vývoj extrakčních systémů. Dále popisuje návrh, implementaci a srovnání tří vlastních systémů, které jsou řešeny jinými způsoby. Jsou ...