Now showing items 1-15 of 15

 • Grafické zpracování výsledků simulací reaktoru VVER 1000 

  Kiš Bandi, Peter
  Táto bakalárska práca popisuje konštrukciu aktívnej zóny jadrového reaktora VVER 1000 a zaoberá sa spracovaním výsledkov z výpočtov neutrónového kódu PARCS v rozhraní SNAP. V dnešnej dobe je pri návrhu alebo zmenách na ...
 • Jaderná paliva pro tlakovodní jaderné reaktory 

  Smetana, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčními vlastnostmi jaderných paliv, pozornost je věnována zejména palivům pro tlakovodní reaktory. Pro lepší představu čtenáře jsou uvedeny rovněž příklady realizace jaderných paliv ...
 • Jaderné havárie 

  Mik, Martin
  Tato bakalářská práce je rešerše zabývající se jadernými haváriemi a nehodami ve světě i u nás. Práce je rozdělena do několika částí. První část se zabývá dozorem nad jadernou bezpečností v České republice. Ve druhé části ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro studijní účely krize varu 

  Vojáčková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro studijní účely krize varu. V první části je vysvětlena problematika krize varu a jsou zde příklady experimentálních zařízení ve světě. V další části je ...
 • Model experimentálního zařízení pro studium přestupu tepla v jaderném reaktoru 

  Harant, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem simulace smyčky primárního okruhu experimentálního zařízení pro studijní účely krize varu. V první části je vysvětlena obecná problematika jaderných elektráren. V druhé části je ...
 • Model palivového souboru tlakovodního reaktoru západní koncepce 

  Cekl, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá validací modulu Polaris, který je součástí balíčku kódů SCALE. V teoretické části je nejprve popsán princip reaktorů typu PWR. Poté je popsána konstrukce palivových souborů se čtvercovou ...
 • Možnosti mikrokogenerační výroby v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva 

  Kubínek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím mikrokogeneračních jednotek v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva. V rešeršní části jsou popsány dostupné technologie a aktuální stav trhu s ...
 • Návrh a konstrukce výměníku tepla 

  Teofil, Daniel
  Cílem této práce je návrh, výpočet a zkonstruování tepelného výměníku pro účely výuky na pracovišti UEEN. Úvodní část se zabývá významem tepelných výměníků v průmyslu, výchozími podmínkami pro konstrukci a zvolením řešení ...
 • Optimalizace vsázek jaderného paliva na elektrárnách s reaktory VVER 

  Šajdler, Miroslav
  Tato práce se zabývá optimalizací palivových vsázek jaderných reaktorů VVER. Popisuje se zde průběh palivové cyklu a to jak uzavřeného tak otevřeného. Primárně se práce věnuje střední části palivového cyklu, do které spadá ...
 • Palivové vsázky na elektrárnách s reaktory VVER 

  Šajdler, Miroslav
  Tato práce je věnována palivovým vsázkám na elektrárnách s reaktory VVER. Popisuje průběh palivového cyklu od výroby až po uložení či přepracování. Je zde kladen důraz na střední část palivového cyklu v Jaderné elektrárně ...
 • Použití parních turbin 

  Kissler, Martin
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s vývojem parních turbín od jejich vzniku až po detailní popis jednoho z jejich významných zástupců mezi moderními turbínami. V úvodní části je práce zaměřena na historický vývoj ...
 • Provoz jaderného bloku na teplotním a výkonovém efektu 

  Smetana, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi provozu jaderného bloku na teplotním a výkonovém efektu na konci kampaně, se zaměřením na reaktory VVER. Pro lepší představu čtenáře je rozebrána konstrukce klíčových komponent bloku ...
 • Testovací úlohy a experimentální zařízení pro jaderné reaktory typu VVER 

  Šimek, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku testovacích úloh a experimentálních zařízení pro tlakovodní reaktory východní koncepce typu VVER. V teoretické části jsou nejprve popsány reaktory typu VVER, jejich historie, ...
 • Vliv nestabilit na kritický tepelný tok 

  Khůlová, Jitka
  Práce pojednává o dvoufázovém proudění ve vytápěném kanále. Uvádí problematiku spojenou s krizí přestupu tepla a vznikem proudových nestabilit, které mají negativní vliv na systém. Práce dále popisuje jednotlivé modely pro ...
 • Využití výpočtového prostředku CIVA pro nedestruktivní metody kontroly komponentů v jaderné energetice 

  Machovič, Daniel
  Cieľom bakalárskej práce je objasniť využitie výpočtového prostriedku CIVA pre nedeštruktívne metódy kontrol komponentov v jadrovej energetike. Teoretická časť bakalárskej práce pojednáva o nedeštruktívnych metódach ...