Now showing items 1-5 of 5

 • Kompozitní keramické materiály na bázi hydroxyapatitu 

  Vojtíšek, Jan
  Tato práce se zabývala studiem biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu. Tyto materiály jsou obecně velmi důležité pro lékařské účely, zejména při rekonstrukcích a náhradě kostního materiálu. Pro medicínské aplikace ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Peklanský, Matúš
  Ako už samotný názov projektu kto chce málo, má moc napovedá, že sa jedná o návrh ktorý preferuje minimum so získaním maxima. Konkrétne sa jedná o bývanie pre mladých ľudí ktorí majú záujem žiť vo vlastnom, no preferujú ...
 • Pokročilá keramika pro tkáňové inženýrství 

  Vojtíšek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou keramických materiálů vhodných pro tkáňové inženýrství. Uměle vytvořené náhrady lidské tkáně můžeme rozdělit do několika generací. Patří tam inertní, bioaktivní a bioresorbovatelné ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Bernátek, David Erik
  Cílem závěrečné práce je studie novostavby Fakulty architektury VUT v Brně v areálu VUT na Údolní. V současnosti sídlí Fakulta architektury na Poříčí, v budově, která svými prostorovými možnostmi už nevyhovuje nynějším ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Kolomazníková, Pavla
  Cílem práce je přesun Fakulty architektury VUT, která svými prostorovými možnostmi nevyhovuje požadavkům pro budoucí studium. Návrh nové Fakulty architektury usiluje o vytvoření nového prostoru pro studenty architektury, ...