Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

    Vojtíšek, Jiří
    Tato práce se zabývá analýzou dlouhodobého záznamu EKG pomocí zobrazení variability srdečního rytmu. Práce také popisuje anatomii a elektrofyziologii srdce a vzniku průběh EKG křivky. K získání výkonového spektra, kterým ...
  • Systém pro sledování pohybu očí 

    Vojtíšek, Jiří
    Tato práce se zabývá systémy pro sledování očí a možností využití sledování očí k ovládání různých periferií. V teoretické části je rozebrána fyziologie lidského oka, typy systémů a metody sledování očí. Na základě ...