Now showing items 1-2 of 2

  • RF cívka pro MR systém 

    Vojtíšek, Miloš
    Tématem této práce jsou vysoko frekvenční cívky pro zobrazovací systémy magnetické rezonance. Magnetická rezonance slouží k zobrazování nepřeberného množství objektů (například: lidské tělo, rostliny, materiálový výzkum ...
  • Studium vnitřního odporu článku olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

    Vojtíšek, Miloš
    Tématem této práce jsou akumulátory pro hybridní dopravní prostředky, zejména pak olověné články a výzkum parametrů ovlivňujících jejich vnitřní odpor. V první části je stručný popis hybridních elektrických vozidel, jejich ...