Now showing items 1-7 of 7

 • Ekonomické a environmentální hodnocení energeticky úsporných opatření na rezidenčních budovách 

  Dosedělová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá energeticky úspornými opatřeními panelových domů, jejich vlivem na životní prostředí a ekonomickou efektivností. V teoretické části jsou jednotlivá opatření popsána a jsou definovány možné způsoby ...
 • Možnosti financování bydlení v České republice 

  Poul, Michal
  Diplomová práce „Možnosti financování bydlení v České republice“ je zaměřena na problematiku financování vlastního bydlení obyvatel. Tato práce má za cíl seznámit s problematikou a možnostmi financování bydlení občanů České ...
 • Pojištění individuální výstavby rodinného domu 

  Holan, Michal
  Cílem diplomové práce je analýza možnosti sjednání pojištění rodinného domu ve výstavbě v různých pojišťovnách. Nečekaná rizika, která se mohou objevit, způsobí mnohdy velké ekonomické problémy. Pokud právnická nebo fyzická ...
 • Režijní náklady ve stavebním podniku 

  Studený, Jaromír
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou režijních nákladů ve stavebním podniku. Teoretická část práce je zaměřena na obecné seznámení s náklady, řízení nákladů a přiblížení problematiky režijních nákladů ve stavebním ...
 • Snižování energetické náročnosti panelových domů 

  Pozděnová, Barbora
  Cílem bakalářské práce je popsat současné trendy v oblasti snižování energetické náročnosti panelových budov, analýza nákladů a přínosů energeticky úsporných projektů na konkrétním případu. Teoretická část se zabývá historií ...
 • Srovnání nákladů na výstavbu rodinného domu prováděnou svépomocí a dodavatelským způsobem 

  Maršálek, Emil
  V diplomové práci se zabývám porovnáním konečné ceny stavby, je-li stavba prováděna svépomocí a cenou stavby, je-li prováděna dodavatelsky. V teoretické části práce se seznámíme s cenami ve stavebnictví od roku 1990 do ...
 • Využití reverzních elektronických aukcí ve stavebnictví na Slovensku 

  Chadima, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu využívání reverzních aukcí ve stavebnictví na Slovensku. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, typy a účastníci elektronických aukcí. Dále jsou zde podrobně zpracovány ...