Now showing items 1-2 of 2

  • Koncepční popis návrhu pásového dopravníku 

    Vojtěch, Michael
    Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku. Obsahuje základní funkční výpočty pro návrh dopravníku, rozebírá jeho jednotlivé části, uvádí způsoby konstrukčního provedení pásového dopravníku a ...
  • Konstrukční návrh tříosého manipulátoru 

    Vojtěch, Michael
    Cílem diplomové práce je konstrukční návrh tříosého manipulátoru sloužícího jako zubní rentgen. Osy se skládají z rotačního a dvou translačních pohybů. Práce vychází z již sestaveného manipulátor a cílem je snížení ...