Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace skladby kameniva s max. zrnem 22 mm pro transportbetony 

  Opat, Lubomír
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu křivek kameniva, procentuálního zastoupení jednotlivých roztříděných frakcí kameniva v receptuře betonové směsi. Objasňuje vznik a původ druhů kameniv do betonu, z jejich matečních ...
 • Technologie výroby cementových pěnobetonů a jejich vlastnosti 

  Mikulica, Karel
  Tato bakalářská práce pojednává o technologiích výroby cementových pěnobetonů a volbě vhodných surovin pro dosažení požadovaných vlastností pěnobetonu. Experimentální část bakalářské práce je věnována porovnání fyzikálních ...
 • Vývoj samonivelačního potěru na bázi ternárního pojivého systému 

  Běťák, Rostislav
  Diplomová práce se zabývá vývojem cementového samonivelačního potěru s kompenzovaným smrštěním. Jedná se o ternární pojivový systém s majoritou portlandského cementu, který v počátcích tuhnutí a tvrdnutí tvoří rozpínavou ...