Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně 

    Vojtek, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením etapy hrubé vrchní stavby bytového domu „Rezidence Erasmus“ v Brně, na ulici Hrnčířská. V rámci této práce byla zpracována technická zpráva, technologický předpis pro ...
  • Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně - Slatině 

    Vojtek, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem bytového domu v Brně – Slatině na ulici Kigginsova. Práce se zaměřuje na technologickou etapu monolitické konstrukce hrubé vrchní stavby a zdění. Pro tyto ...