Now showing items 1-20 of 77

 • Areál bývalého šamotového závodu MŠLZ Mladějov na Moravě - funkční využití areálu pro potřeby Průmyslového muzea Mladějov 

  Racková, Eliška
  Předmětem projektu je využití rozsáhlého areálu obsahujícího nesourodou směsici výrobních, servisních a obytných objektů různého stáří a kvalit. Různý charakter má i území areálu – stará výrobní část, která je poměrně ...
 • Bučovice - obytná lokalita Za zámkem 

  Jetelina, Martin
  Spojené uměleckoprůmyslové závody Bučovice byly ve své době významným nábytkářským podnikem v Československu. Na konci 20. století byla výroba v Bučovicích ukončena a opuštěný areál se stal největší plochou brownfield ve ...
 • Dostavba duchovního centra v lokalitě Brno, Lesná 

  Makyča, Marek
  Diplomová práce se zabývá dostavbou Duchovního centra v Brně – Lesné. Je zde velká účast na bohoslužbách a tak vznikla potřeba přistavit kostel s kapacitou pro 400 věřících. Objekt duchovního centra se nachází v blízkosti ...
 • Dostavba ZŠ Slovanské náměstí 

  Fajkusová, Kateřina
   Projekt se zabývá optimalizací funkcí a dostavbou Základní školy Slovanské náměstí. Tato škola se nachází na slovanském náměstí (č.p. 1218) v Brně – Králově poli a je součástí nemovitých kulturních památek města Brna. ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Brázdová, Dana
  Polyfunkční dům Cílem projektu bylo vytvořit chybějící článek města a navrhnout městotvornou stavbu. Objekt obsahuje bydlení a prostory k pronájmu a ke komerci (kanceláře, obchody, služby a restauraci). Tvar budovy je ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Pomykalová, Andrea
  Architektonický a urbanistický koncept vychází z původního záměru rozdělení parcel (dlouhé a úzké) a zachování trasy pro chodce(z náměstí do sídliště). Samotný tvar budovy je filozofií dvou hmot znázorňujících spojení dvou ...
 • Kreativní centrum Brno-Cejl 

  Jajtnerová, Martina
  Tématem bakalářské práce je rekonstrukce a adaptace objektu bývalé věznice v Brně, Cejlu na kreativní centrum. Budova má být zázemím pro širokou uměleckou veřejnost, proto je vybavena výtvarnými ateliéry, zkušebnami, ...
 • Kreativní centrum Brno-Cejl 

  Kašpárková, Eliška
  Tématem zadání byla rekonstrukce bývalé káznice v Brně, mezi ulicemi Cejl, Bratislavská a Soudní, na kreativní centrum s inkubátory pro architekty, umělce a designéry. Stavební program je přizpůsoben historické podstatě ...
 • Lázně Brno-Zábrdovice, obnova a dostavba 

  Jedrzejková, Ivana
  Bakalářská práce řeší obnovu a dostavbu funkcionalistického objektu Zimních lázní Brno-Zábrdovice. Hlavním cílem práce bylo navržení nového funkčního využití stávajícího objektu s ohledem na původní funkci, doplnění o ...
 • Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality 

  Perglová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá vypracováním architektonické studie úprav vybrané lokality na území MPR Kroměříže. Návrh respektuje regulační plán města a požadavky památkové péče. Na vybrané ulici Vejvanovského byla zvolena ...
 • Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality 

  Dočekalová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá návrhem urbanistického interiéru ulice Vejvanovského v Městské památkové rezervaci Kroměříž a provozní a funkční úpravou parteru ulice v návaznosti na okolní komunikace a prostory. Součástí je ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Švanda, David
  Předmětem bakalářské práce je architektonický a urbanistický návrh dostavby nároží na nábřeží řeky Bečvy v Přerově. Cílem bylo kompaktně a vhodně doplnit hmotu budovy mezi okolní stavby. Předmětem návrhu je bytový dům se ...
 • Moravský Krumlov, obnova bývalého soudu a šatlavy na kulturně společenské centrum 

  Zach, Jakub
  Projekt řeší rekonstrukci a přístavbu objektů bývalého městského soudu a jeho vězení (šatlavy), které jsou umístěné v centru Moravského Krumlova na rohu nám. T. G. Masaryka a ulice Smetanova. Cílem je docílit nových možnosti ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Mazurová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce bývalé káznice na ulici Soudní v Brně. Stávající objekt je historická budova z 18. století s kaplí. Na tuto část navazuje přístavba, která uzavírá blok z ulice Bratislavská. Káznice ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Talacková, Anežka
  Hlavní myšlenkou při řešení mé diplomové práce bylo vytvořit kvalitní veřejný prostor, kde se lidé budou cítit dobře, bezpečně a budou mít důvod se vracet, dále místo, které bude plné života a bude sloužit široké veřejnosti. ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Sekaninová, Jitka
  Tématem práce je radikální přestavba a dostavba unikátního brownfieldu pro kulturní účely, kreativní inkubátor, podnikání a bydlení. Objekt je bývalá káznice nedaleko centra města mezi ulicemi Bratislavská, Soudní a Cejl. ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Macková, Eliška
  Diplomová práce Multifunkční kulturní centrum „ Creative City“ Brno řeší architektonickou studii přestavby a nástavby objektu bývalé vazební věznice na ulici Bratislavská, Soudní v Brně pro kulturní , společenské a komerčně ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Iermolovych, Ganna
  Diplomová práce představuje návrh přestavby a nástavby bývalé vazební věznice na ul. Cejl, Soudní a Bratislavská pro kulturní, komerční a výrobní účely a formování multifunkčního kulturního centra "Creative City" Brno. ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Psotta, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je architektonická studie přestavby bývalé káznice na Cejlu, v Brně na kulturní multifunkční centrum, které by mělo vytvořit prostory pro uměleckou činnost mladých umělců. Řešené území se ...
 • Nové využití vnitrobloku v Brně - Králově Poli 

  Lukeš, Jaroslav
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu interiéru, kde zadáním bylo upravení interiéru vnitrobloku mezi bytovými domy v Brně – Králově Poli mezi ulicemi Palackého třída a Kosmova. V současné době se ve vnitrobloku ...