Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn IT infrastruktury ve firmě 

    Vokálek, Vojtěch
    Předmětem bakalářské práce je navrhnout změnu IT infrastruktury na základě teoretických východisek a analýze současného stavu na základě cloud computingu, jenž má společnost v plánu poskytovat svým zákazníkům jako službu. ...
  • Návrh změn systému řízení identit ve firmě 

    Vokálek, Vojtěch
    Předmětem diplomové práce je prozkoumat integraci systému správy identit se systémem řízení bezpečnosti informací na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu. Upozornit společnost na nedostatky a podat ...