Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza přesnosti laserového skenování 

  Vacová, Dominika
  Cieľom práce je naskenovať mračno bodov a skúmať možnosti jeho spojenia na základe referenčných objektov alebo prírodných objektov. Ďalšou časťou práce je nadväznosť do súradnicového systému S – JTSK. V prvej časti práce ...
 • Analýza trajektorie mobilních mapovacích platforem 

  Centový, Radoslav
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami sledovania trajektórie mobilných mapovacích systémov s cieľom porovnania ich presnosti. Práca pojednáva o jednotlivých komponentoch mobilného mapovacieho zariadenia ktoré boli použité ...
 • Detekce prostorových objektů v mračně bodů 

  Venený, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním bodového mračna získaného prostřednictvím mobilního mapovacího systému. V teoretické části je obecně popsáno téma mapování a následně konkrétněji rozebrána problematika mobilních ...
 • Geodetická dokumentace podzemního vedení plynovodu v obci Šlapanice 

  Bitalová, Katarína
  Táto bakalárska práca je zameraná na geodetickú dokumentáciu podzemného vedenia plynovodu v obci Šlapanice. Konkrétne sa zaoberá spracovaním nameraných dát a vyhotovením geodetickej dokumentácie podzemného vedenia plynovodu ...
 • Informační model města na bázi 3D dat 

  Dolník, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou dátového 3D modelu mesta. Cieľom je ukázať potenciál 3D dát pri problematike mestských 3D modelov a vytvorenie metodiky konverzie 3D vektorových dát bez informácií, na dátovo orientovaný ...
 • Klasifikace mračen bodů z leteckého a mobilního skenování 

  Borový, Ján
  Predmetom tejto diplomovej práce je klasifikácia mračien bodov z rôznych nosičov a s rôznou hustotou. Z dát bol ďalej vytvorený model terénu a modely budov. Popísané je aj softvérové vybavenie slúžiace na spracovanie dát. ...
 • Polohové a výškové určení měřických sítí využívaných pro výuky v terénu 

  Suchánková, Tereza
  Předmětem této bakalářské práce bylo polohové a výškové určení bodů výukových měřických sítí ve zvolených lokalitách v katastrálním území Veveří. V práci je popsaný postup měřických a kancelářských prací. Je zde popsána ...
 • Pozemní laserové skenování 

  Endlicherová, Lucie
  Tato diplomová práce se věnuje zjišťování charakteristik přesnosti pozemního laserového skeneru FARO Focus 3D S120. Ověřována je doporučená maximální vzdálenost mezi spojovacími objekty (terči a koulemi) a pozemním skenerem. ...
 • Prostorové analýzy nad 3D modelem města 

  Florková, Miroslava
  Diplomová práca je zameraná na geografické informačné systémy a možnosti analyzovania geografických dát. V práci sú predstavené príklady priestorových analýz a možnosti nástrojov na ich tvorbu v systéme ArcGIS. Hlavným ...
 • Redukce atmosferickych vlivu z observace supravodivych gravimetru 

  Volařík, Tomáš
  Tato práce se zabývá studiem vybraných vlivů na tíhová měření pořízená pomocí terestrických observací. V rámci práce byly využity globální modely tíhového potenciálu a vypočteny vlivy na tíhová měření z modelů poruchového ...
 • Testování globálního transformačního klíče v okolí Olomouce 

  Žák, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá overením presnosti globálneho transformačného kľúča na zhusťovacích bodoch v okolí Olomouca pomocou vybraných GNSS metód. Práca popisuje technológiu GNSS, jej rozdelenie, metódy merania a ...
 • Testování přesnosti výšek měřených technologií GNSS 

  Stolárová, Ivana
  Diplomová práca sa zaoberá testovaním presnosti súradníc meraných v priaznivých aj nepriaznivých podmienkach, ktoré sú určené metódou GNSS RTK. Práca skúma reálnu presnosť a spoľahlivosť výškového merania za prítomnosti ...
 • Testování robotických totálních stanic Leica TCRP 1205+ a Topcon GPT 9001A 

  Gašparík, Michal
  Bakalárska práca Testování robotických totálních stanic Leica TCRP 1205+ a Topcon GPT 9001A sa zaoberá overením automatizovaných funkcií robotických totálnych staníc. Teoreticky a prakticky rozoberá technológiu automatického ...
 • Testování výškové přesnosti přijímačů GNSS RTK 

  Sládek, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je testování 3 GNSS RTK aparatur – Trimble R4, Leica 1200, Topcon GRS-1. Výzkum je proveden v terénních podmínkách s různými poskytovateli korekcí od společnosti CZEPOS a Trimble.
 • Tvorba 3D modelu budovy 

  Sikorová, Lucie
  Cílem této práce je vytvoření 3D modelu budovy fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Model je vytvořen na základě geodetického zaměření a zpracování probíhá v programu Sketch up. Výstupem je 3D model potažený ...
 • Tvorba parametrického modelu města 

  Demková, Michaela
  Táto práca sa zaoberá tvorbou parametrického 3D modelu mesta založeného na dostupných priestorových údajoch. Pre vytvorenie tohto modelu bolo zvolené procedurálne modelovanie v programe CityEngine. Obsahovo je práca rozdelená ...
 • Určení prostorového tvaru stavební konstrukce pomocí laserového skenování 

  Sikorová, Lucie
  Cílem této práce je vytvoření 3D modelů stavebních konstrukcí z dat pořízených laserovým skenováním. Data z měření jsou zpracovány pomocí softwaru Scene a modely byly tvořeny v programech AutoCAD, Revit a SketchUP. Výstupem ...
 • Vytěžování snímků z panoramatické kamery mobilního mapování 

  Belanis, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá automatizovaným detekováním svislého dopravního značení ve snímcích z panoramatické kamery Ladybug5. Z detekovaného značení s pomocí klasifikátoru je vytvořena automatizovaným způsobem datová ...
 • Využití laserového skenování pro 3D modelování 

  Oboňová, Veronika
  Cieľom diplomovej práce je pomocou technológie laserového skenovania vytvoriť 3D model daného objektu. Následná úprava modelu a jeho samotná príprava pre možnú 3D tlač bude prevedená prostredníctvom vhodných programov. ...
 • Využití laserového skenování v informačním modelování budov 

  Staufčík, Jakub
  Diplomová práce se zabývá tvorbou modelu BIM s využitím laserového skenování. V první části práce jsou popsány základní informace týkající se problematiky informačního modelování budov (BIM). V další části je popsán postup ...