Now showing items 1-4 of 4

 • Nestability spreje u trysek typu effervescent 

  Beinstein, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývala výzkumem effervescent trysek. Effervescent trysky patří do skupiny dvoufázových rozprašovacích trysek, které se často využívají ve spalovacích aplikacích. Právě ve spalovacích aplikacích má míra ...
 • Parametrická studie zařízení pro zpětné získávání tepla 

  Podola, David
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu změn provozních a geometrických parametrů regeneračního výměníku na účinnost decentrální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla. Decentrální větrací jednotku lze využít při ...
 • Řešení turbulentního dvoufázového proudění metodou Large Eddy Simulation 

  Volavý, Jaroslav
  Disertační práce se věnuje problematice numerických simulací vícefázového proudění, zvláště pak predikci pohybu disperzní fáze (částic) unášené proudem. Pro popis pohybu systému tekutina-částice je použit Euler-Lagrangeův ...
 • Transport a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka 

  Elcner, Jakub
  Jednou z možných cest léčby nemocí dýchacího ústrojí je použití léku ve formě aerosolu. Jedná se o neinvazivní a rychlý způsob jak dopravit lék do požadované části tracheobronchiálního stromu nebo do krevního oběhu. Ačkoliv ...