Now showing items 1-8 of 8

 • Automatické řízení pro vytápění výrobní haly 

  Prudek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou automatického řízení vytápění výrobní haly v komplexu První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.. Součástí diplomové práce je analýza dosavadního stavu technologie pro vytápění a ...
 • Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem 

  Loveček, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístrojového vybavení pro měření a softwarového vybavení pro vyhodnocování dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem, jejich následným měřením a vyhodnocováním. ...
 • Modely soustav EDU-mod 

  Janů, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem modelu v rámci souboru EDU-mod pro výuku řídících systémů. Práce popisuje celý postup od návrhu a výroby řídícího obvodu s mikrokontrolerem, programování tohoto obvodu až po návrh a řešení ...
 • Modely soustav EDU-mod 

  Zubál, Vladimír
  Tato bakalářská práce pojednává o soustavě modelů EDU-mod, které jsou součástí výbavy laboratoře programovatelných automatů Ústavu automatizace a informatiky na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v ...
 • Návrh a realizace univerzální mikroprocesorové řídící jednotky 

  Voldán, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací univerzální řídící mikroprocesorové jednotky, pomocí kterého lze řídit například hydraulické rameno. Tato univerzální řídící jednotka obsahuje běžně dostupné periférie pro ...
 • Návrh webového rozhraní pro evidenci a nastavení systémů WAGO – EnOcean 

  Pudík, Svatopluk
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření GUI rozhraní pro nastavení bezdrátového sběru dat ze strojů. Samotná práce bude fungovat jako dokumentace k vytvořenému softwaru při nasazení v dalších výrobních lokacích. Vytvořený ...
 • Průmyslové komunikační sítě pro automatizaci 

  Mertlík, Daniel
  Podstatou této práce je zpracovat analýzu specifických vlastností průmyslových sítí, které se liší od sítí počítačových. Zpracovat přehled standardů sítí od významných světových firem a některé vybrané standardy blíže ...
 • Servomechanické řízení pohybu fotovoltaických panelů 

  Uher, Ondřej
  Práce se zabývá úvodem do problematiky výroby elektřiny pomocí fotovoltaických panelů a vzájemné poloze panelů a Slunce. Předmětem práce bylo navrhnout zařízení, které zajistí kolmou polohu fotovoltaických panelů vůči ...