Now showing items 1-3 of 3

 • Vyhodnocení geometrických parametrů koleje s podpražcovými podložkami 

  Škovranová, Michaela
  Diplomová práce zpracovává informace o způsobu a přínosu použití pražců s podpražcovými podložkami v zahraničí a hodnotí geometrické parametry koleje s podpražcovými podložkami ve zkušebních úsecích tratě Havlíčkův Brod – ...
 • Vývoj kvality koleje 

  Peňázová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá vývojem kvality koleje v čase. V první části práce je popsán současný systém měření a vyhodnocování kvality koleje. Druhá část práce aplikuje popsaný systém na traťový úsek dvoukolejné celostátní ...
 • Vztah geometrických parametrů koleje a rozvoje skluzových vln 

  Jung, Jiří
  Práce se zabývá vztahem geometrických parametrů koleje a rozvojem skluzových vln v obloucích malých poloměrů. V rámci diplomové práce byla provedena měření geometrických parametrů koleje a měření skluzových vln v úsecích ...