Now showing items 1-2 of 2

  • Inovace automobilového alternátoru 

    Volek, Martin
    Práce se zabývá elektromagnetickým návrhem automobilového alternátoru s drápkovým rotorem 14V/120A. Tento návrh je dále ověřen v programu Maxwell s nástrojem RMxprt. Výsledky obou výpočtů jsou porovnávány. Navrhnutý ...
  • Kalibrace digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu 

    Volek, Martin
    Práce se zabývá kalibrací digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu. Cílem práce je vytvoření aproximačních kalibračních funkcí pro výpočet jasu. V první části práce je uveden rozbor základních světelně-technických ...