Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Volf, Stanislav
    Bakalářskou práci jsem zpracoval pro společnost Veletrhy Brno a.s. Je to světoznámá firma, která se zabývá především pořádáním výstav, veletrhů a dalších doplňkových služeb. Zhodnotil jsem její finanční zdraví a navrhl ...
  • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

    Volf, Stanislav
    Diplomovou práci jsem zpracovat pro společnost LEGATA s. r. o. Jedná se o pěstitelskou pálenici, která poskytuje služby především pěstitelům ovoce z okolí Želešic. Zhodnotil jsem předpokládaný záměr jejího dalšího rozvoje ...