Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza magnetického pole pomocí MKP a magnetické sondy 

  Volf, Tomáš
  Projekt Analýza magnetického pole pomocí MKP a magnetické sondy se zabývá analýzou magnetického pole asynchronních strojů v příčném řezu. Tato analýza je zde podrobněji popsána spolu s nezbytnou teorií asynchronního stroje ...
 • Analýza magnetického pole synchronního stroje 

  Volf, Tomáš
  Projekt Analýza magnetického pole synchronního stroje se zabývá programem pro analýzu magnetického pole u synchronních strojů v příčném řezu. Tento program je zde podrobněji popsán spolu s nezbytnou teorií synchronního ...
 • API datového úložiště pro práci s videem a obrázky 

  Fröml, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření databázového rozhraní VTApi, které je vyvíjeno v rámci projektu MV ČR "Metody a nástroje pro zpracování obrazu a videa pro boj s terorismem" řešeného na FIT ...
 • Databáze pracující v paměti 

  Možucha, Jakub
  Táto práca sa zaoberá databázami pracujúcimi v pamäti a tiež konceptmi, ktoré boli vyvinuté na vytvorenie takýchto systémov, pretože dáta sú v týchto databázach uložené v hlavnej pamäti, ktorá je schopná spracovať data ...
 • Diff pro různé typy kancelářských dokumentů 

  Varga, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním různých typů kancelářských dokumentů. Cílem práce je sestavení modulu do stávající aplikace mediadiff pro porovnávání dokumentů kancelářského balíku Open Office, mezi které patří ...
 • Evidence skladových zásob pomocí QR kódů 

  Rebro, Tomáš
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť webovú aplikáciu pre evidenciu skladových zásob. Aplikácia je optimalizovaná najmä pre mobilné zariadenia. Aplikácia vytvára intuitívne, graficky prívetivé prostredie pre uživateľa, ...
 • Informační systém klubu tanečního sportu 

  Opichal, Tomáš
  Tato práce řeší problém implementace informačního systému, který by sloužil jako interní systém klubu tanečního sportu. Na základě požadavků na systém byl systém implementován pomocí PHP frameworku CodeIgniter. Mezi funkce ...
 • Informační systém skautského oddílu s využitím API webové galerie 

  Vaněk, Petr
  V této práci je popsán návrh a realizace informačního systému skautského oddílu, který pro správu fotografií využívá aplikačně programové rozhraní. Systém uživatelům poskytuje zejména ucelenou správu komponent, příspěvků, ...
 • Komplexní validátor pro webové stránky 

  Horvát, Jozef
  Táto práca sa zaoberá vytvorením komplexného validátora pre webové stránky používajúce HTML, CSS a JavaScript. Aplikácia je implementovaná pomocou frameworku Angular.  Okrem validácie aplikácia poskytuje návrhy na opravu chýb.
 • Modul Wiki v informačním systému 

  Volf, Tomáš
  Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit vlastní modul wiki do informačního systému fakulty na základě poznatků ze známých systémů wiki. Práce seznamuje se základními informacemi a syntaxí tří systémů wiki, konkrétně ...
 • MongoDB jako datové úložiště pro Google App Engine SDK 

  Heller, Stanislav
  Tato práce se zabývá možnostmi použití NoSQL databáze MongoDB jako úložiště pro data, která jsou v Google App Engine SDK ukládána databázovými stuby - rozhraními pro simulaci produkčního databázového prostředí v Google App ...
 • NoSQL: Podpora pro ukládání vícerozměrných dat 

  Hrivnák, Jan
  ato bakalářská práce se zabývá možnostmi uložení vícerozměrných dat v NoSQL databázích. Je zde diskutována vhodnost vybraných databází pro ukládání trajektorií pohybujících se 2D objektů. Nad vybranou databází MongoDB jsou ...
 • Platforma SAP HANA 

  Uhlíř, Michal
  Tato práce pojednává o databázi pracující v paměti nazývané SAP HANA. Detailně popisuje architekturu a nové technologie, které tato databáze využívá. V další části se zabývá porovnáním rychlosti provedení vkládání a vybírání ...
 • Podpora pro práci s prostorovými daty v prostředí databázového serveru Oracle 

  Volf, Tomáš
  Práce seznamuje s podporou pro práci s prostorovými daty a zmiňuje možnosti využití podpory pro časoprostorová data v prostředí databázového serveru Oracle 11g. Na základě seznámení s podpororou pro práci s prostorovými ...
 • Podpora XML šablon v PHP rámcích 

  Ambrož, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou definice šablon stránek v PHP rámcích. Jejím cílem je navrhnout a implementovat rozšíření pro Nette Framework, které umožní definovat šablony v jazyce XML. V rámci práce byly také porovnány ...
 • Prohlížečová hra s umělou inteligencí 

  Moravec, Michal
  Práce se zabývá návrhem a implementací webové hry, kterou může hrát více hráčů přes síť internet. Stěžejním prvkem hry je budování ekonomiky, hráči však spolu mohou i spolupracovat (obchodování) a hrát proti sobě (souboje). ...
 • Služba pro zjištění zranitelností knihoven použitých na webových stránkách 

  Bednář, Radek
  Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro detekci technologií použitých na webových stránkách a následnému zjištění jejich zranitelností. Aplikace je implementována s využitím Symfony Frameworku a knihovny React.js. ...