Now showing items 1-2 of 2

  • Biokompatibilní slitiny titanu a kobaltu a jejich aplikace 

    Volná, Kateřina
    Tato práce je napsána formou literární rešerše a zabývá se titanovými a kobaltovými slitinami a jejich použitím v zubním lékařství. V první části je popsána výroba jednotlivých kovů, jejich mechanické, fyzikální a chemické ...
  • Vliv zanášení svazku trubek v kotli na jeho životnost 

    Volná, Kateřina
    Zanášení trubkových svazků v kotlích na straně spalin, ovlivňuje nejen životnost, ale i tepelný výkon kotle a způsobuje růst nákladů na jeho údržbu a provoz. Je proto snaha tento proces minimalizovat nebo úplně odstranit. ...