Now showing items 1-2 of 2

  • Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Německem a její aplikace 

    Volná, Zuzana
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodního zdanění příjmů, konkrétně Smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Seznamuje s příslušnými právními normami, ...
  • Sociální zabezpečení zaměstnanců v Evropské unii 

    Volná, Zuzana
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou koordinace systémů sociálního zabezpečení na unijní i vnitrostátní úrovni. Předkládá základní rozbor příslušné unijní právní úpravy. Na modelových příkladech je rovněž prezentována ...