Now showing items 1-2 of 2

  • Požární a provozní větrání v podzemních garážích 

    Volný, Marek
    Tato práce se zabývá problematikou požárního odvětrání podzemních garáží. V teoretické části jsou shrnuty legislativní a normové podmínky. Jsou představeny možné simulační postupy a je popsán vliv oxidu uhelnatého, který ...
  • Vytápění objektu archeoparku 

    Volný, Marek
    Bakalářská práce řeší návrh vytápění vstupního objektu archeoparku. Teoretická část se věnuje tepelným čerpadlům. Výpočtová část obsahuje návrh vytápění objektu pomocí teplovodního podlahového vytápění a soustavy otopných ...