Now showing items 1-5 of 5

 • Geometrie život podporujících forem v architektonickém návrhu 

  Volnohradský, Radan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Proces vizuálního vnímání, popsaný v první stati, podrobněji zkoumá neuroestetika, která se stává pojítkem k pochopení přijímaných obrazů a reakcí v mozku. V této souvislosti poukazuje na význam a krásu fraktálních struktur. ...
 • Identita místa jako výchozí činitel architektonického návrhu 

  Volnohradský, Radan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Příspěvek se zabývá vlastnostmi a aspekty místa, pozemku v převážně přírodním prostředí. Pohlíží na problematiku zvíce úrovní. Za cíl si klade nastínění co nejvíce parametrů určující identitu místa. Odhaluje tak souvislost ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Červinková, Šárka
  LABORARTORY BRNO- BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013, FAKULTA ARCHITEKTUYY VUT v Brně Objekt je navržen jako galerie architektury, moderního umění a designu s přidruženými provozy komerčního zaměření jako je kavárna, obchod odborných ...
 • Transcendentální aspekty architektonického návrhu jako činitelé udržitelnosti 

  Volnohradský, Radan
  Disertační práce se zabývá souborem procesů, zákonitostí a jevů přesahující běžné materiální vnímání světa a jejich vztahem k architektonickému návrhu. Objasňuje a redefinuje tak pojem udržitelnosti z pohledu vyšších ...
 • Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín 

  Nekolná, Alena
  Návrh optimálního funkčního a prostorového využití území pro šetrný turismus. Urbanistický a architektonický návrh bude zohledňovat přírodní charakteristiku krajinného rázu v kontextu ekonomických, sociálních a environmentálních ...