Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy 

    Volrábová, Veronika
    Diplomová práce je zaměřená na komplexní posouzení stavu středně velké výrobní společnosti zabývající se textilní výrobou. Na základě získaných teoretických poznatků aplikuji analytické metody, které budou následně vyhodnoceny ...
  • Reporting v podmínkách vybrané firmy 

    Volrábová, Veronika
    Bakalářské práce se zabývá myšlenkou zavedení reportingu prodeje v obchodní firmě. Hlavní důraz je kladen na analýzu skutečností ovlivňujících prodej jednotlivého sortimentu zboží, způsoby reportů a jejich vyhodnocování.