Now showing items 1-3 of 3

 • Adaptivní potlačení šumu v řeči 

  Vomáčka, Jan
  Tento semestrální projekt se zabývá metodami adaptivního potlačení šumu ve zvukových nahrávkách, především řečových signálů. Práce se zabývá návrhem vhodného systému pro efektivní odstranění šumu ze zvukové nahrávky. V ...
 • Modernizace technologií datového úložiště 

  Lexmaul, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku ukládání dat a zálohování dat v konkrétní organizaci. Má za úkol podat čtenáři ucelený přehled, se kterými informacemi a daty pracovat při návrhu podnikové sítě zaměřené na ...
 • Pokročilá metoda časové konverze signálu založená na detekci tonálních a netonálních segmentů 

  Vomáčka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá metodou pro časovou konverzi zvukového signálu zaloţenou na odlišném přístupu ke skupinám tonálních a netonálních segmentů signálu v Matlabu. V první části jsou rozebrány metody pro zpracování ...