Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronický kompas 

    Vomela, Miroslav
    Práce představuje obecný přehled pojmů z oblasti elektronické navigace. Blíže se zaměřuje na použití AMR snímače spolu s MEMS akcelerometrem v kompaktním navigačním systému. Rovněž je věnována pozornost popisu a kalibraci ...
  • Klasifikace dopravní scény 

    Vomela, Miroslav
    Práce představuje obecný přehled postupů používaných v aplikacích pro monitorování provozu. Jsou zde popsány různé přístupy pro řešení jednotlivých kroků procesu detekce vozidel. Je provedena analýza těchto metod. Dále se ...